Customer Service

How can we help you?

Our All Branch

Tại thành phố Hồ Chí Minh

Hotline : 0283.777.0042-0283.782.9076

E-mail : info@sannadle.com

Khu vực Cần Thơ

Hotline : 0292.3846.796, 0292.3846.798

Email : cantho@sannadle.com

Khu vực Hà Nội

Hotline : 0246.6705.888, 0246.6705.588

Email : hanoi@sannadle.com

Khu vực Đà Nẵng

Hotline : 038.801.9226

Email : danang@sannadle.com

Khu vực Hải Phòng

Hotline : 090.4396.994

Email : haiphong@sannalde.com

Get in Touch
NAM/NU

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SANNADLE

Địa chỉ: 49/10/16 Nguyễn Bình, xã Phú Xuân, huyện Nhà Bè, Tp.HCM

Điện thoại: 0283.777.0042-0283.782.9076

E-mail : info@sannadle.com

© Copyright 2019 SANNADLE VIETNAM.