Chả Cá kiểu Hàn Quốc dạng Lát

Chả Cá kiểu Hàn Quốc dạng Lát

    CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SANNADLE

    Địa chỉ: 49/10/16 Nguyễn Bình, xã Phú Xuân, huyện Nhà Bè, Tp.HCM

    Điện thoại: 0283.777.0042-0283.782.9076

    E-mail : info@sannadle.com

    © Copyright 2019 SANNADLE VIETNAM.